Pardubice

Pardubice

Parametry dráhy:

typ dráhy: Hlinitopísčitý povrch
délka dráhy: 391,5 metru
šířka na rovně: 15 metrů
v zatáčkách: 21 metrů
rekord dráhy: 64,09 sec. z 1.10.2010 – Artěm Laguta

- Umělé osvětlení
- Nafukovací bariéry

Kapacita 20 000 diváků (z toho 12 000 k sezení)