Řády

ORDERS IN ENGLISH - CLICK HERE!

PROCEDURE FOR FLAT TRACK:   ANNEX N 079 CHAMPIONSHIP CZECH REPUBLIC FLAT TRACK N 079 1 General N 079 2 Participants N 079 3 Eligibility N 079 4 Training N 079 5 Start / driving offenses N 079 6 Format plant N 079 7 rerun N 079 8 Classification of riders N 079 9 Financial Conditions N 079 10...


Technické předpisy VETERAN:

Velmi atraktivní třída vypsaná pro VŠECHNY motocykly do r.v. 1962. Je možné použít jakýkoliv motocykl bez rozdílu značky, objemu, výkonu, počtu válců. 

Pro tuto třídu není vyžadována závodní licence, závody se jedou jako doplňkový pohárový závod k MČR ve flat tracku.

 

Technické specifikace pro motocykly  Flat Track třída VETERÁN

 Obecné

Koncept pro technická pravidla motocyklů na Flat Track vychází z technických specifikací pro cestovní a závodní motocykly do roku výroby 1962. Lze použít i motockl vyrobený po  r. 1962 za podmínky, že sériová výroba tohoto motocyklu začala před rokem 1962.

Nelze použít motocykly typu boxer a plochodrážní motocykl pro klasickou, travnatou nebo dlouhou plochou dráhu.

 Motor motocyklu je možné jakkoliv upravit při zachování původní specifikace motoru /skříně motoru, válce /

Karburátor a tlumič výfuku libovolný.

Změny - úpravy rámu a vzhledu motocyklu mohou být provedeny:

Z motocyklu mohou být demontovány veškeré díly, které nejsou pro použití v závodě nezbytné /kastlíky, světlomety, podsedlové plechy atd./

Úpravy rámu k dosažení změny geometrie nejsou povoleny.

 

Přední vidlice

Přední vidlice nesmí vyčnívat více než 50 mm nad horním uchycením předních teleskopů.

Můžou být použity vidlice z cestovních motocyklů s max. průměrem 35mm. Vidlice z jiných typů jsou zakázány.

 

Brzdy

Přední brzda není povolena a musí být deaktivována.

Zadní kolo musí mít účinný a funkční brzdový systém.

 

Kola a pneumatiky

Přední i zadní kola a pneumatiky o průměru 19', 18 nebo 16 palců.

Pokud byl původní motocykl vybaven v sériové výrobě jiným rozměrem kol je možné tento rozměr zachovat. 

Povolené pneumatiky: Pouze cestovní pneumatiky určené pro silniční provoz. Enduro, plochodrážní, trialové, flattrackové  a crossové pneumatiky jsou zakázány!

Cestovní pneumatiky schválené pro silniční provoz např.: MITAS série H01, H02, H03, H04, H05, H06. 

Maximální hloubka dezénu 8mm.

Maximální šířka zadní pneu 4“.

Pneumatiky, které nejsou v seznamu povolených, jsou zakázány.

Motocykl musí být vybaven účinným krytem sekundárního převodu v místě náběhu řetězu na rozetu.

Motocykl musí splňovat všechny ostatní obecné předpisy pro závody Flat track /stupačky, číslové tabulky, označení jezdce/s výjimkou minimální světlé výšky 200 mm .

Vypínač zapalování /trhačka/ není předepsán.

Úroveň hluku jakéhokoli motocyklu má splňovat dobové hlukové limity.

 

PŘÍLOHA N 079

 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY FLAT TRACK

 

N 079. 1                      Všeobecně

N 079. 2                      Účastníci

N 079. 3                      Způsobilost

N 079. 4                      Trénink

N 079. 5                      Start / přestupky v jízdě

N 079. 6                      Formát závodu

N 079. 7                      Opakování jízdy

N 079. 8                      Klasifikace jezdců     

N 079. 9                      Finanční podmínky

N 079. 10                    Technické podmínky - upřesnění technických řádů

           

 

N 079. 1          Všeobecně

Závod pro jednotlivé jezdce. Uskuteční se seriál závodů, jehož výsledky se sčítají. Mistrovství České republiky se uskuteční ve třídách FT1 a CLASSICS. Součástí mistrovských závodů bude pohárová třída Veterán (závod veteránů se neuskuteční na kilometrovém oválu).  

 

N 079. 2          Účastníci

Do závodů Mistrovství České republiky budou přijati přihlášení jezdci s platnou licencí vydanou národní sportovní autoritou FMS AČR. V závodě může startovat i držitel jiné národní licence FMN.

 

N 079. 3          Způsobilost

Minimální věk pro účast jezdce v tomto závodě, pro kategorii do 500 ccm (16 let) a pro kategorii nad 500 ccm (18 let), začíná datem jeho narození.

 

N 079. 4          Trénink

Trénink je povinný a jezdci budou rozděleni do skupin po maximálně deseti jezdcích v každé skupině. Každá skupina bude mít k dispozici 2 volné tréninky o délce 5 minut. Pro co nejlepší využití tréninkového času, může pořadatel pro trénink sloučit všechny vypsané třídy.

 

N 079. 5          Start / přestupky v jízdě

Startovní pole budou rozdělena tak, že v jedné řadě budou čtyři startovní pozice. Jednotlivé řady budou od sebe vzdáleny v kvalifikačních jízdách 2 metry, ve finálové jízdě pak 6 metrů.

 

Jezdec, který nebude připraven na start během 2 minutového limitu, bude z jízdy diskvalifikován.

 

Jezdec, jehož motocykl se pohne dopředu a dotkne se, nebo přetrhne jednu, nebo více pásek startovacího zařízení nebo jakýmkoliv způsobem zdržuje start, bude potrestán. V takové situaci musí rozhodčí start přerušit a vykázat provinivšího se jezdce na trestnou startovací čáru. Ta bude vyznačena 15 metrů za posledním startovní pozicí.

 

Jezdec, jehož motocykl přejede vnitřní, nebo vnější okraj dráhy zároveň oběma koly, musí být ze závodu vyloučen, pokud se tak však dle názoru rozhodčího nestalo v zájmu bezpečnosti jiných jezdců, nebo byl příslušný jezdec vytlačen z dráhy jiným jezdcem.

 

Rozhodčí může vyloučit jezdce, jehož způsob jízdy považuje za nebezpečný, nebo nekorektní, ať již došlo k zastavení jízdy, či nikoliv.

 


N 079. 6          Formát závodu

Každý jezdec absolvuje tři kvalifikační jízdy. Na startu každé jízdy může být maximálně 16 jezdců.

                  

Třídu FT1 a CLASSICS  - Tři rozjížďky každá na 10 kol, v případě kilometrového oválu 8 kol. 

Finálová jízda se uskuteční na 15 kol, v případě kilometrového oválu 10 kol.

 

Třída VETERÁN má tři rozjížďky po pěti kolech a finálovou jízdu na osm kol.

                                                                           

Postavení na startu:

 

Pro 12 a méně jezdců – jezdcům jsou přidělena na prvním zasedání Jury startovní pozice

 

Jízda číslo 

1.

1

2

3

4

 

5

6

7

8

 

9

10

11

12

2.

5

6

7

8

 

9

10

11

12

 

1

2

3

4

3.

9

10

11

12

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

 

Pro 13 - 24 jezdců – jezdcům jsou přidělena na prvním zasedání Jury startovní pozice.

 

Jízda číslo 

1.

1

3

5

7

 

9

11

13

15

 

17

19

21

23

2.

2

4

6

8

 

10

12

14

16

 

18

20

22

24

3.

9

10

11

12

 

17

18

19

20

 

1

2

3

4

4.

13

14

15

16

 

21

22

23

24

 

5

6

7

8

5.

17

20

21

24

 

1

4

5

8

 

9

12

13

16

6.

18

19

22

23

 

2

3

6

7

 

10

11

14

15

 

Klasifikace jezdců bude provedena součtem pořadí v těchto jízdách. Jezdec s nejnižším součtem pořadí ze všech tří kvalifikačních jízd bude klasifikován v Kvalifikačních jízdách na prvním místě, jezdec z druhým nejnižším součtem pořadí, jako druhý, atd. Jezdec nebo jezdci, kteří kvalifikační jízdu nedokončí nebo do ní nenastoupí, bude nebo budou klasifikování na posledním místě v kvalifikační jízdě.

 

Na základě pořadí v kvalifikačních jízdách si jezdci vybírají místo na startu finálové jízdy. Začíná vždy nejlépe klasifikovaný jezdec po Kvalifikačních jízdách. Do finálové jízdy se kvalifikuje šestnáct nejlepších jezdců na základě klasifikace z Kvalifikačních jízd.

 

N 079. 7          Opakování jízdy

Došlo–li na dráze k nehodě a podle názoru rozhodčího by bylo nebezpečné v jízdě pokračovat, musí rozhodčí jízdu zastavit.   

Jezdec, který zapříčinil zastavení jízdy, muže být z opakovaného startu vyloučen rozhodčím.

 

V případě zastavení jízdy:

Během 1 nebo 2 kola = závod bude odstartován znovu z původních startovacích pozic.

Během dalších kol s výjimkou posledních dvou kol = jezdci odstartuji z rady za sebou, a dojedou pouze zbývající kola.

Během posledních dvou kol = jízda bude považována za dojetou a rozhodčí určí pořadí.

 

Start z řady za sebou:

Jezdci startují za sebou v pořadí, v jakém projeli cílovou čáru v posledním dokončeném kole.

(Rozhodnutí rozhodčího je v tomto případě konečné a není proti němu možno podat protest.)

 

V případě opakovaného startu během kvalifikačních jízd začíná 2 minutový časový limit běžet ve chvíli kdy je trať volná bez všech překážek. O započetí dvouminutového limitu rozhoduje rozhodčí.

 

N 079. 8          Klasifikace jezdců

Body do klasifikace Mistrovství České republiky se sčítají a jezdcům jsou přiděleny postupně takto:

 


1. místo                        20b.

2. místo                        16b.

3. místo                        14b.

4. místo                        12b.

5. místo                        11b.

6. místo                        10b.

7. místo                        9b.

8. místo                        8b.

9. místo                        7b.

10. místo                      6b.

11. místo                      4b.

12. místo                      2b.


                           

Body v celkové klasifikaci MČR se sčítají. Po skončení seriálu bude jezdci odečten jeden nejhorší výsledek. Mezi tyto výsledky je započten i neabsolvovaný závod.

 

Pokud dojde po této úpravě k rovnosti bodů po skončení celého seriálu, bude situace řešena takto:

1) Bude brán na zřetel lepší výsledek z nezapočítaného podniku

2) Trvá-li rovnost na prvních třech místech i nadále uskuteční se dodatková jízda na 8 kol mezi jezdci, kterých se rovnost týká

3) Nebude-li možné použit bod 1. nebo 2. bude vzat na zřetel výsledek posledního závodu, kde se oba jezdci utkali.

 

N 079.9                       Náhrada za účast       

Nebudou hrazeny náklady na cestu ani finanční náhrady pro jednotlivé jezdce. Jezdci startují v závodech na svoje náklady. Startovné v závodě MČR je stanoveno na 400 Kč, v pohárovém závodě na 200 Kč. Toto startovné zůstává pořadateli závodu.

 


N 079. 10        Technické podmínky

 

01.85               Technické specifikace pro motocykly  Flat Track

 

85.01               Obecné

Koncept pro technická pravidla motocyklů na Flat Track vychází z technických specifikací pro Motocross, Enduro a Supermoto motocyklů (neplatí pro třídu Classic a Big Twins). Motory typu BOXER jsou zakázány.

 

Použití titanových součástek je povoleno s výjimkou osy kol a rámu.

 

Technické specifikace Track racing by měli být použity na všechny třídy Flat Tracku s přidáním

následujících pravidel:

 

N 85.02           TŘÍDY

a) FT 1 - Motocykly s jedno a dvouválcovými motory 250cc-1200cc

 

b) FT Classic - Motocykly s jedno a dvouválcovými motory, plněnými pomocí karburátorů:

Specifikace použitých motorů:

Dvoutaktní motor do roku výroby 1989 chlazený vzduchem bez omezení.

Dvoutaktní motor do roku výroby 1989 chlazený kapalinou do maximálního objemu 350 ccm.

Čtyřtaktní motor do roku výroby  1989 bez omezení.

Čtyřtaktní motor do roku výroby  2007 chlazené vzduchem, nebo vzduchem a olejem o maximálním objemu 650 ccm.

          
c) Big Twins – motocykly dvouválcovými motory o obsahu 600 - 1200 ccm. (v roce 2014 pojedou tyto motocykly podle roku výroby v kategoriích FT1 nebo FT Classic)

 

85.03               Specifikace

Změny/modulace, regulace, úpravy rámu a vzhledu motocyklu mohou být provedeny pod podmínkou Splnění následujících požadavků:

 

85.04               Přední vidlice

Přední vidlice nesmí vyčnívat více než 5 cm nad horním uchycením předních teleskopů.

  

85.05               Brzdy

Funkční Brzdy na předním kole jsou povoleny pouze na závodech typu  TT.

Ve všech ostatních typech zavodů Flat Track je přední brzda zakázána a jakékoli součástky

týkající se přední brzdy musí být odstraněny. Motocykly třídy Ft Classic můžou být vybaveny deaktivovanou přední brzdou.

Zadní kolo musí mít účinný a funkční brzdový systém pro všechny třídy.

85.06 Kola a pneumatiky

Přední i zadní kola a pneumatiky o průměru 19' palců. Pro třídu FT Classic povoleny kola a pneumatiky o průměru 18 palců, i kombinace 18 a 19 palců.

Povolené pneumatiky:

Dirt Track pneumatiky Maxis, Mitas, Golden tyre,Dunlop a dále silniční pneumatiky s běhounem (vzorkem) min 2mm a max 8mm hlubokým. Původní běhoun pneumatiky nesmí být prořezán či jinak upraven.

Maximální hloubka dezénu 8mm. Minimální hloubka dezénu 2mm.

V kategorii FT1 smí startovat motocykl supermoto s deaktivovanou přední brzdou na mokrých supermoto pneumatikách, bez nároku na body


 


85.07               Číselné tabulky a číslo jezdce

Motocykl musí být vybaven přední číselnou tabulkou namontovanou na horní části přední vidlice a dvěma bočními tabulkami o minimálních rozměrech 25cm x 30cm. Minimální rozměry jednotlivých číslic startovního čísla -  20cm x 12cm s tím, že tloušťka čáry jednotlivých číslic musí být min 3cm . 

 

Označení jezdce

Každý jezdec musí být v zádové části ochranného oděvu viditelně označen startovním číslem.

 

85.08               Palivo

Všechny motocykly musí být plněny bezolovnatým benzínem. Použití metanolu nebo jakéhokoli jiného additiva je zakázáno


85.10               Karburátor

V kategorii FT1 je povolen jakýkoli vstřikovací či karburátorový systém.

Jsou povoleny pouze jednotky řízení motoru (ECU, Kit ECU) které jsou dodávány výrobcem. Dráty ovládání, zapalovací svíčky, dráty vedoucí ke svíčkám, zástrčka do svíčky (fajfka) se smí vyměnit.

 

85.11               Stupačky

Stupačky musí splňovat následující kritéria:

a) Musí být připevněny na původní pozici určené výrobcem bez jakýchkoli nástavců apod.

b) Nesmí být níže než rám či nejnižší část motoru

c) Nejsou povoleny typy stupaček ani pro Speedway ani pro Long Track

 

85.12               Ovládání plynu a vypínaní

Na stroji musí být namontováno vypínání zapalování, které se uvede

v činnost, opustí-li jezdec stroj.

Vypínání zapalování musí přerušit primární okruh a přívod i odvod proudu

musí být proveden drátem. Zařízení musí být umístěno co nejblíže středu

řídítek a musí být ovládáno nepružnou šňůrou odpovídající délky (max. 30 cm) připevněnou k pravému zápěstí

 

 85.13              Úroveň hluku a výfukové potrubí

Úroveň hluku jakéhokoli motocyklu má splňovat požadavky FIM pro Track Racing motocykly: max 115dB (měřeno metodou max 2 metrů).

 

85.14               Minimální výška

Při kolmé pozici bez jezdce, vzdálenost od nejnižšího bodu motocyklu t.j. rám či motor s výjimkou výfuku či tlumiče výfuku (světlá výška) nesmí být méně než 20cm.

 

85.15               Převodovka

Převodovka musí být v jednom bloku s motorem. Oddělené převodovky jako například v ledové ploché dráze či dlouhé ploché dráze jsou zakázané.

 

N 85.09           Kryt řetězu

Je-li primární řetěz volně přístupný, musí být z bezpečnostních důvodů opatřen krytem řetězu. Tento kryt musí být konstruován tak, aby v žádném případě jezdec nebo spolujezdec nemohl přijít do styku s řetězem nebo řetězovým kolem. Musí být konstruován tak, aby chránil jezdce před poraněním prstů.

Kryt řetězu musí být na předním řetězovém kole (sekundárním řetězu).

 

N 85.10           Kapotáž

Pro všechny motocykly uvedené v této doplňující specifikaci je zakázáno

použití všech prvků kapotáže.

 

 

 

85.16               Přilba

Povinností pro všechny jezdce je při tréninku a závodu mít na hlavě ochrannou přilbu. Přilba musí být řádně upevněna na hlavě jezdce, musí dobře padnout a být v dobrém stavu. Přilba musí mít podbradní stahovací pásek „upevňovacího systému“. Všechny přilby musí být označeny jednou z oficiálních mezinárodních značek.

Uznané mezinárodní schvalovací značky:

Evropa ECE 22 - 05, (s indexem „P“)

Japonsko JIS T 8133 :2007

USA SNELL M 2010 N

 

85.17               Výbava jezdce a ochrana očí

Při tréninku a při závodě musí mít jezdci a spolujezdci následující oděv a

Obuv.

Jezdec musí mít na sobě kalhoty a rukavice z trvanlivého materiálu a boty sahající ke kolenům z kůže nebo rovnocenného materiálu. Aby se zabránilo odřeninám při nehodách, musí mít jezdci paže zcela zakryty ochranným oděvem z vhodného materiálu.(Rozumí se zakrytí celé paže od ramene až po zápěstí).

 

85.18               Technická kontrola (přejímka)

Před vstupem na jakýkoli tréning či závod musí motocykl projít technickou kontrolou. Každý motocykl přihlášený do závodu musí splňovat veškerá kritéria ať už je záměr motocykl použít či nikoli.

Každý jezdec či motocykl, který nebude splňovat technické parametry bude vyloučen ze soutěže a motocykly odstraněny z depa.

 

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ

Povolená kovová plochodrážní botička na levou botu.